Pøístroje pro mìøení mechanických vlastností materiálù, tvrdosti. Únavové zkoušení, zkoušky rázem a úderem.
INSTRON
RUMUL
CEAST
     

Obchodní a servisní zastoupení firem:

Přístroje pro měření mechanických vlastností materiálů. Únavové zkoušení, zkoušky rázem a úderem.

Neustálými inovacemi si zajišťuje technické novinky. Zaujímáme přední místo v oblasti zkušebních strojů.

Univerzální zkušební stroje INSTRON umožňují provádět testování materiálu v tahu, tlaku, ohybu a odlupovací, odtrhávací a třecí zkoušky. Dynamické a únavové zkušební stroje INSTRON - pokrokové řešení únavových zkoušek a testů trhlin v materiálu. Dynamické zkoušky na rezonančních zkušebních strojích RUMUL - výkonné a ekonomické zkoušky únavy materiálu a testy lomové mechaniky. Torzní testovací systémy pro torzní nebo axiálně-torzní zkoušky materiálu. Pružinoměry pro testování pružin v tahu a tlaku. Přístroje pro zkoušky rázem a úderem - přístroje pro zkoušky materiálu rázem a úderem.  Příslušenství - ucelená řada příslušenství umožňuje vyhovět i náročným laboratorním a vědeckým podmínkám.


 

 
igitur@igitur.cz
mapa strnek
rozen hledn